Робота з обдарованими дітьми


Щороку обдаровані діти нашої школи беруть участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку. Не відстають і учні з французької мови. Під керівництвом учителя французької мови Петренко В.Д. учнями Паламарчук А., Бігдан Д., Левицьким Д. було захищено три науково-дослідницьких роботи. Вітаємо!


«ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ СЛІВ» (2016)


«ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ кандидата на пост президента франції Франсуа Олланда» (2017)

«ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ кандидата на пост президента франції Емманюеля Макрона» (2018)

Рецензія
на науково-дослідницьку роботу «Лексико-граматичний аналіз промови кандидата на пост президента Франції Емманюеля Макрона», виконану Левицьким Д.Є., учнем 10 класу Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області, учасником Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України
Робота, що представляється для участі у Всеукраїнському етапі Малої Академії Наук, є завершеним науковим дослідженням, логічно побудована, містить об’єктивні факти і аргументовані висновки.
Актуальність даного дослідження полягає у комунікативно-прагматичному підході до вивчення певного типу дискурсу, а саме політичного. Автор послідовно доводить, коректно проводячи аналіз наукової лінгвістичної літератури, що політичний дискурс є таким, що має певні  прагматичні характеристики і комунікативні завдання.
Наукова новизна роботи визначається пошуком мовних і мовленнєвих параметрів досліджуваного дискурсу, які підпорядковуються його головній комунікативно-прагматичній меті: встановлення влади і маніпуляція свідомістю слухачів.
Найважливішим здобутком роботи є логічно побудована методика дослідження, застосування лінгвістичних методів аналізу, що приводить до об’єктивних результатів. Автор доводить, що головна комунікативна мета політичного дискурсу реалізується завдяки тематичній організації його змісту, вжитку певного способу дієслів, а також експресивно-оцінним засобам таким, як метафора, метонімія.
Робота оформлена згідно вимогам, викладена у науковому стилі, справляє дуже позитивне враження і може бути рекомендованою на участь в III етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України у 2017-2018 н.р.

           
              Рецензент                                                                  к.ф.н., доц. Cтуліна Є.В.
Відгук
на  роботу  «Лексико-граматичний аналіз промови кандидата на пост президента Франції Емманюеля Макрона», виконану Левицьким Д.Є., учнем
10 класу Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області

Тема роботи учня 10 класу Левицького Дмитра актуальна, так як питання, пов’язані з дослідженням лексико-граматичних особливостей функціонування політичного дискурсу як типу комунікативної діяльності, недостатньо розроблені та потребують подальшого вивчення.
Робота складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи дослідження політичного дискурсу: загальні поняття «політичний дискурс» та «політична промова», дана характеристика основним ознакам, функціям та типам політичної промови. У другому розділі здійснюється аналіз комунікативної спрямованості політичної промови кандидата на пост президента Франції Е. Макрона, досліджуються засоби впливу на свідомість слухачів.
Робота акуратно оформлена, написана грамотною мовою, добре читається і сприймається. Конкурсант добре орієнтується у проблемі, ретельно дослідив мовленнєві засоби політичного дискурсу, які підпорядковуються його головній комунікативно-прагматичній меті: встановлення влади та роз’яснення цілей та намірів.


                                                                           
Вчитель французької мови
Запорізької спеціалізованої
        школи I-III ступенів № 40                                   Петренко В.Д.

RÉSUMÉ

En quête d’efficacité et d’influence, tout candidat aux élections présidentielles
tente de se fabriquer et de donner à voir une image de soi conforme aux attentes des électeurs concernant le profil d’un futur chef d’Etat. Cette image de soi est construite à travers le discours.
Nous proposons d’étudier les éléments langagiers que le candidat à la présidence de la France E. Macron emploie dans son discours politique pour atteindre ses objectifs.
Ce travail de recherche se compose de deux chapitres. Le premier chapitre est consacré à  l’analyse des travaux scientifiques explorant le discours politique et ses caractéristiques particulières qui le définissent. Nous avons inventorié  des types et des genres différents du discours politique définissant leurs stratégies communicatives différentes.
Dans le deuxième chapitre nous avons relevé et répertorié des moyens linguistiques qui forment  les stratégies communicatives que E. Macron utilise pour obtenir l’effet pragmatique attendus: la variation du mode des verbes employés dans le discours ainsi qu’un corpus particulier de lexique thématique, des métaphores, des modèles métonymiques.

Участь учнів у поетичному перекладі віршів французьких авторів на базі ЗНУ

Titre : L'amour nous fait trembler
Poète : Charles Guérin (1873-1907)
L'amour nous fait trembler comme un jeune feuillage,
Car chacun de nous deux a peur du même instant.
« Mon bien-aimé, dis-tu très bas, je t'aime tant...
Laisse... Ferme les yeux... Ne parle pas... Sois sage... »

Je te devine proche au feu de ton visage.
Ma tempe en fièvre bat contre ton cœur battant.
Et, le cou dans tes bras, je frissonne en sentant
Ta gorge nue et sa fraîcheur de coquillage.

Ecoute au gré du vent la glycine frémir.
C'est le soir ; il est doux d'être seuls sur la terre,
L'un à l'autre, muets et faibles de désir.

D'un baiser délicat tu m'ouvres la paupière ;
Je te vois, et, confuse, avec un long soupir,
Tu souris dans l'attente heureuse du mystère.


Перевод выполнила:
Левенец Екатерина Александровна,
ученица 10-Б класа
Запорожской специализированной школы I-III ступеней № 40
с углубленным изучением английского языка
Titre: L'amour nous fait trembler      Мы трепещем от любви, как молодая листва, потому что каждый боится такого момента, когда тебе скажут: "Дорогой, я тебя так люблю... Подожди...
Закрой глаза... Молчи... Не возражай..."

Я ощущаю тепло твоего лица. Мой висок стучит от волнения в унисон с твоим сердцем. Ты обнимаешь меня за шею, а я дрожу, ощущая твою грудь и ее дыхание.

Прислушайся к дрожащей от ветра глицинии. В этот вечер приятно чувствовать себя единственными на земле. Только ты и я. Безмолвные и сгорающие от любви.

От нежного поцелуя ты открываешь глаза. Я смотрю на тебя и смущенно вздыхаю, а ты улыбаешься в предвкушении счастья.


 Titre : Amour

Poète : Germain Nouveau (1851-1920)

Recueil : Valentines (1885).

Je ne crains pas les coups du sort,
Je ne crains rien, ni les supplices,
Ni la dent du serpent qui mord,
Ni le poison dans les calices,
Ni les voleurs qui fuient le jour,
Ni les sbires ni leurs complices,
Si je suis avec mon Amour.

Je me ris du bras le plus fort,
Je me moque bien des malices,
De la haine en fleur qui se tord,
Plus caressante que les lices ;
Je pourrais faire mes délices
De la guerre au bruit du tambour,
De l'épée aux froids artifices,
Si je suis avec mon Amour.

Haine qui guette et chat qui dort
N'ont point pour moi de maléfices ;
Je regarde en face la mort,
Les malheurs, les maux, les sévices ;
Je braverais, étant sans vices,
Les rois, au milieu de leur cour,
Les chefs, au front de leurs milices,
Si je suis avec mon Amour.


                                                                   Перевод выполнил:
Левицкий Дмитрий Евгеньевич,
ученик 10-Б класа
Запорожской специализированной школы I-III ступеней № 40
с углубленным изучением английского языка
Titre: Amour
Poète: Germain Nouveau


                                               Я не боюсь ударов судьбы,
Не боюсь я ни яда, ни вора
И меня не пугают укусы змеи,
Ни жестокость судьи приговора.
Все стерплю я ради любви.

Не боюсь я ни злости, ни сильной руки,
Не страшны мне войны барабаны.
Я смеюсь над лукавством и лестью цветов,
Лишь любовь мне залечит все раны.

Ни сон кота, ни жажда мести
Не смогут огорчить меня.
Смотрю я гордо в лоно смерти,
Несчастью, горю, злобе дня.
Я был бы храбр и без порока,
Красуясь в свите короля.
                                               И был бы атаманом полка
  Была б со мной любовь моя.

 Методика виявлення та робота з обдарованими дітьми

      Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і цілком зро­зумілий інтерес у нашій країні. Іноді цих дітей ми називаємо коротко: об­даровані діти.
      Обдаровані діти - це діти, які різко виділяються із середовища ровес­ників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.
      Часто у спілкуванні можна почути слова "талановитий, обдарований учень". Іноді ці слова вживаються як синоніми. Ці поняття не слід ототожнювати.
      Обдарованість - це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів у одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. Ця якість формується і проявляється в діяль­ності.
      Талановитий - це той, хто має дуже високий ступінь здібностей до якої-небудь спеціальної діяльності (музичної, художньої, літературної, технічної, спортивної), причому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значимих процесах. Крім того, в цей термін, звичайно, вкладаються ще дві ознаки: наявність виявленого твор­чого елемента і домінування природжених якостей.

                 Типи обдарованості:

         Головний вплив на розвиток обдарованості учнів належить учителю. Людина, яка працює з творчо обдарованими дітьми повинна бути сама особистістю творчою. Вона повинна власним прикладом показувати своїм вихованцям важливість справи котру вони роблять спільно. Тут важливо подати своїм вихованцям соціальну значущість цієї справи і відповідно психологічне самозадоволення.
Завойовувати авторитет серед своїх вихованців необхідно щомиті, адже для них важливо мати наставника котрий буде допомагати їхньому творчому становленню.
У вихованні обдарованих дітей надзвичайно важлива роль належить й батькам,  які повинні створити умови для їхнього гармонійного розвитку: атмосферу любові, довіри, уваги до потреб та інтересів. За словами американського психолога Наталі Роджерс, творчість дитини стимулюють психологічна безпека, безоцінне прийняття її особистості, атмосфера відкритості, дозволеності, надання їй права на свободу і самостійність.
Як виявляється обдаровані та здібні учні в нашій школі? Відомо, що чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів на їх розкриття. На жаль, популярна фраза «талант себе проявить» не відповідає дійсності. Спостереження показали, що діти часто приховують свої здібності, якщо дорослі не оцінюють їх належним чином. Томуроботу  по пошуку обдарованих дітей треба проводити комплексно, починаючи з початкових класів.
Кожна обдарована дитина - індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів необхідно здійснювати з опорою на наступні дидактичні принципи:
Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. Система роботи з виявлення обдарованих дітей включає в себе:
На уроках з англійської мови ми використовуємо наступні прийоми активізації творчого мислення.
 Часто в роботі з сильними учнями ми використовуємо метод, так званої «проблемної планки». В роботі зі здібними учнями залишатися в рамках шкільного підручника замало, потрібно весь час піднімати «планку» вимог, що є добрим стимулом особистісного зростання.
Перед сильним учнем потрібно щотижня, виставляти таку «планку», за допомогою творчих завдань. По суті, це – тижневі міні – олімпіади, але учні змагаються не один з одним, а прагнуть обов’язково подолати «Планку».
Необхідно пам’ятати  про те,  що вивчення будь – якої іноземної мови – це важкий труд,  особливо якщо немає можливості вільно спілкуватись із носіями іноземної мови, вчителю потрібно зробити все можливе для того, щоб  зацікавленість учнів у вивченні мови не спадала, незважаючи на будь – які труднощі.
У роботі з обдарованими дітьми значну роль відіграє мотивація до творчості. Нашим завданням на сьогодні є створення для обдарованої  дитини середовища, яке заохочувало б і підтримувало її активність. Це здійснюється на уроках, додаткових заняттях, через гуртки.
Основним видом позакласної роботи у нашій гімназії є робота у драматичному та ляльковому гуртку. Викликаючи цікавість учнів до предмету, гурток, сприяє розвитку кругозору, творчих здібностей учнів, вироблення навичок постійної роботи і тим самим підвищує якість підготовки учнів. Їх доповнюють разові заходи: тиждень англійської мови, вікторини, КВК, брейн-ринги, змагання, конкурси команд і т.д.Елементи змагання , що містяться в іграх , сприяють розвитку здібностей , творчій активності , залучають учнів до життя. Відомо, що гра для учнів початкової школи є одним із найефективніших методів, що активізує інтелектуально-практичні та творчі можливості особистості.
Удосконалювати навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, давати їм ґрунтовні, міцні знання, озброювати їх практичним розумінням основ предмету допомагає, насамперед, періодичність проведення  шкільних олімпіад  та участь у міських конкурсів з англійської мови для учнів початкової школи. Учні нашої гімназії щороку беруть участь у різних конкурсах.
Не лише саме на конкурсах з англійської мови учні можуть виявити свої творчі здібності та знання з англійської мови, але й підчас участі в міських заходах з інших шкільних предметів.
 На завершення хочу додати, що обдаровані діти – унікальні, особливі за своєю природою. Кажуть усі діти народжуються з талантом, але не всі здатні його в собі розвинути. Для повноцінного розвитку мало просто уважного ставлення до дитини.
Такі особливі діти мають високі амбіції і потребують постійного їх задоволення у вигляді похвали, високої оцінки, нагороди. Не варто про це забувати.
Хотілось би привести  слова Івана Драча, які надихають на творчість у роботі.
Учитись важко
А учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти,
Як учням віддаєш усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.Немає коментарів:

Дописати коментар