Публікації


ЛЕВИЦЬКИЙ Д.Є.
Запорізька спеціалізована школа I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови
 Наук. керівник: В.Д. Петренко, вчитель французької мови першої категорії

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ ЕММАНЮЕЛЯ МАКРОНА

За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти доходять висновку, що мова – це влада [Ван Дейк 1989, с. 60]. Як багатожанровий різновид публічного мовлення, політичний дискурс характеризується цілою низкою специфічних засобів.
Мета нашого дослідження полягає у вилученні лексико-граматичних засобів і в аналізі даних засобів як комунікативних елементів, домінуючих в політичній промові кандидата на пост президента Франції Е. Макрона, яка була проголошена 4 лютого 2017 року в місті Ліоні.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що аналіз політичної промови дає змогу простежити вплив зміста політичного дискурса на роз’яснення цілей та намірів політичного діяча, а також на встановлення влади мовця.
На лексичному рівні найважливішим моментом у політичній промові стає вибір правильного словесного наповнення. Політик оперує великою кількістю політичної та економічної термінології, що пояснюється тематикою його промови, оскільки особливу увагу Е. Макрон приділяє політичним та економічним проблемам в країні та в світі la démocratie, les progressistes de gauches, les centristes, la reforme, l’Assemblée nationale, le candidat, le chomage, l’économie, les minima sociaux, le RSA, le bon prix, le budget та інші.
Для досягнення прагматичного ефекту та збільшення експресивності й образності промови політиком було використано метафоричні моделі le champ de la culture, des déserts médicaux, une terre de réussite які виступають засобами вивчення ментальних процесів та засобами досягнення національної самосвідомості [Будаев Э.В. 2008, с. 88].
Серед граматичних засобів у політичній промові важливу роль відіграє використання дієслівних категорій. Оратор використовує дієслова різних способів: indicatif, subjonctif, impératif та conditionnel, завдяки яким політик надає промові розмовного відтінку та експресії.
Засоби впливу, що активно використовуються в політичній комунікації, реалізуються через застосування мовних стратегій і тактик на адресата. Оскільки однією з головних цілей політичного лідера є прагнення сподобатися народу, то актуальною проблемою є формування іміджу. Необхідний політику образ створюється завдяки втіленню тактики солідаризації і тактики ототожнення. Ці тактики формують головну комунікативну стратегію – встановлення своєї влади у новій реальності, що сформувалась, щоб вирішити головні задачі Франції і французької нації: la croissance, le travail, les inégalités, la laïcité, le rôle de l'Etat ou l'Europe.
Отже, усі наведені вище засоби та терміни кандидат в президенти використовує не тільки з метою впливу на свідомість аудиторії, але також з метою роз’яснення своїх цілей та намірів. Для досягнення своєї мети політик вживає певні мовленнєві засоби: лексико-семантичні, семантико-граматичні, синтаксичні.
Література
Будаев Э.В. Метафора в политической коммуникации: моногр. / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 247с.
Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ван Дейк – М.: Прогресс, 1989. – 245 с.
Інтернет-ресурси

Немає коментарів:

Дописати коментар